Het Team

HET TEAM VAN MONDHYGIENE OISTERWIJK

Wij zullen zoveel mogelijk proberen de behandeling te laten uitvoeren door dezelfde mondhygiënist. Bij afwezigheid van een van de mondhygiënisten zal de behandeling worden overgenomen door een waarnemer, of, als dit niet mogelijk is, zal de afspraak worden verzet.

Marieke Fasting – de Bres

Marieke is in 1990 afgestudeerd te Nijmegen.

Marieke heeft in diverse instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en algemene tandartsenpraktijken gewerkt. Vanaf 1993 was zij ook werkzaam, op de polikliniek voor Kaakchirurgie en het Centrum Bijzondere Tandheelkunde, in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg. In 1999 vestigde Marieke haar praktijk, Mondhygiene de Bres, in het St. Elisabeth Ziekenhuis.

De interesse van Marieke gaat uit naar het totaalbeeld van de patient achter de mond. Het blijft haar uitdaging om, samen met de patient, te komen tot het best passende behandelplan. Hierbij verliest zij zeker de persoonlijke omstandigheden van de patient niet uit het oog!

Marieke volgt met regelmaat trainingen, congressen en cursussen om haar kennis te blijven uitbreiden en om optimaal up-to-date te blijven.

Marieke is lid van de NVMNvVP en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Minke Scheepens

Minke is in 2015 afgestudeerd in Nijmegen.

Voordat zij is afgestudeerd heeft zij middels diverse stages ruime ervaring opgedaan binnen de mondzorg. Minke heeft in de laatste periode van haar studie ook binnen onze praktijk stage gelopen. Kort na haar afstuderen is zij bij de praktijk in dienst gekomen.

Minke is erg geïnteresseerd in de mondgezondheid bij ouderen en oncologiepatienten in het bijzonder.

Ook Minke zal middels trainingen, congressen en cursussen haar kennis blijven uitbreiden.

Minke is lid van de NVM en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister.

Sanne Meurs

Sanne is in 2010 afgestudeerd aan de HAN te Nijmegen.

Tijdens haar studie heeft Sanne middels een stage bij het Maastricht UMC+ en de Maastro Clinic ervaring op gedaan in het werkveld ziekenhuis en radiotherapie. Hier werd haar interesse gewekt om als Mondhygiëniste in dit werkveld aan de slag te gaan. Na haar afstuderen heeft zij echter eerst nog werkervaring op gedaan bij diverse andere tandheelkundige praktijken.

Op dit moment is Sanne zowel werkzaam in de praktijk in het Elisabeth ziekenhuis, als in de praktijk in Oisterwijk.
Sanne zal middels trainingen, congressen en cursussen haar kennis en vaardigheden blijven updaten en uitbreiden.

Sanne is lid van de NVM en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister.

Lucas Fasting

Lucas Fasting is praktijkmanager bij Mondhygiene de Bres.

Gezien zijn ervaring in diverse commerciele managementfuncties is hij verantwoordelijk voor het eerste contact met zowel de patienten, verwijzers, specialisten, verzekeraars alsmede alle andere praktijkpartners. Daarnaast is Lucas verantwoordelijk met de patientenadministratie, P&O, uitwerken van protocollen, inkoop, en financien.

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, bel of mail Lucas gerust!

Meer aandoeningen informatie over: